Första kontakt sker med uppdragsgivaren och socialtjänsten. Därefter avtalas ett möte där vi, utifrån elevens vårdbehov, diskuterar Z-gårdens möjligheter att hjälpa den enskilde ungdomen med eventuell familj och anhöriga.

Inskrivning sker direkt med respektive uppdragsgivare

I placeringen ingår:

  • Familjebehandling
  • Behandlingskonferens och individuell behandlingsplan
  • Resor och fritidsaktiviteter
  • Drogtester
  • Kost och logi
  • Kläder och hygienartiklar (säsongens kläder har eleven med sig)
  • Veckopeng