Z-gården är ett privat HVB-Hem med trygg och strukturerad vård för ungdomar med psykosocial problematik. .

Unikt för Z-gården är att vi redan från inledningsskedet fokuserar behandlingsarbetet på ungdomens familj och nätverk. Detta innebär att vårdtiden hos oss kan minimeras tillsammans med kostnaderna. Målet är att när ungdomen är tillbaka i sin hemort, ska kunna fortsätta sin behandling med hjälp av kvalificerad behandlingspersonal/kontaktperson i Z-gårdens regi. Vi har tränings-, utslussings-, eftervårdsbehandling med lägenheter i Staffanstorp. Även skräddarsydda öppenvårdsprogram erbjuds.

z-garden

Hemmet är en genuin skånegård från tidigt 1800-tal, belägen i vacker, naturskön miljö omgärdad av stora ängsmarker mellan Malmö och Lund 500m från Staffanstorps centrum. Djur och natur utgör en viktig del i behandlingsarbetet. På gården finns det en mängd olika djur med tillhörande ridstall, ladugård och utomhuspaddock.

Här finns också:

  • Gym
  • Musikstudio
  • Konstsmedja
  • Målaratelje
Vi innehar ramavtal med samtliga kommuner i Skåne län. Medlem i Svenska Vård.svenska vård