Första kontakt sker med uppdragsgivaren/socialtjänsten. Därefter avtalas ett möte där vi, utifrån elevens vårdbehov, diskuterar Z-gårdens möjligheter att hjälpa den enskilde ungdomen med familj.

Inskrivning sker direkt med respektive uppdragsgivare. Placeringsavtal ska lämnas eller faxas innan inskrivning.

I placeringen ingår:

  • Familjebehandling
  • Behandlingskonferens & Individuell behandlingsplan var sjätte vecka
  • Resor & Fritidsaktiviteter
  • Drogtester
  • Kost & Logi
  • Kläder och hygienartiklar (säsongens kläder har eleven med sig)
  • Veckopeng