Pojkar och flickor med psykosocial problematik.
Dock inte etablerat missbruk eller grav kriminalitet.

Antal platser:

  • 5 platser på Z-Gården
  • 3 st. utslussningslägenheter i Staffanstorp.

Ålder:

13-19 år

Upptagningsområde:

Södra Sverige

Typ av placeringar:

  • LVU- och SOL-placeringar
  • Psykosocial problematik
  • Relationsproblem i familj/skola
  • Invandrare med integrationsproblem
  • Gränslösa och utagerande ungdomar
  • Inåtvända och deprimerade ungdomar