andreas_z_carlsson
cecilia_lindberg ibrahim_mougrabi
Andreas Carlsson
VD /Socionom (Ägare)
Cecilia Lindberg
Socionom
Ställföreträdande föreståndare
Ibrahim Mougrabi
Behandlingsssistent

liselotte_karlsdotter
karin wikström ivan
Liselotte Karlsdotter
Socionom
Karin Wikström
Socialpedagog
Behandlingsassistent
Ivan
Konstnär/Smed
Fidan Bunjaku

Lars-Göran Karlsson
Fidan Bunjaku
Behandlingsassistent
Palle Tenfalk
Media- Kulturpedagog
Lars-Göran Karlsson
Behandlingsassistent